Eylül 17, 2021

Kocamın yarağını emerek boğazıma kadar alıyorum

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

Kocamın yarağını emerek boğazıma kadar alıyorum

Merhaba ben evli ve kocamı seven bir insanım eşimle yatakta çok iyi sikşşiyoruz ve ben üşüdüğüm zamanlar kocamın  koca yarağını ağzıma alıp ısınmaya başlıyorum şimdi size iyi okumalar.
B?n iş? y?ni girdiğimd?n, b?n? izin v?rm?dikl?ri için, b?n d? ??z?r günü t?kb?şım? ?t?bü?? ?tl?dım Tr?ky?d? ç?k bilin?n bir ?l?j? d?niz? gittim.
M?y?mu giydim bir?z gün?şl?ndim v? d?niz? girdim.
Su b?rr?k v? t?rt?mizdi, t?miz ?uyu buldum mu, kurb?ğ? gibi gözl?rim ?çık yüzm?yi ??v?rim.
Yin? böyl? yüzüy?rdum, b?y?ğı ?çılmıştım.
K?rkmuy?rdum çünkü b?nim yüzdüğüm y?rd? bir çift d?h? v?rdı.
Çift birbirl?rin? ç?k y?kındı, h?tt? k?dın ?rk?ğin ku??ğınd?ydı diy?bilirim.
İlk ön?? k?dının ??k yüzm? bilm?diğini v? ?rk?ğin b?ynun? ??rıl?r?k yüzdükl?rini düşündüm.
Yin? ?uy? d?ldım v? gözl?rim ?çık yüzüy?rum, bird? n? gör?yim, k?dın ?rk?ğin b?lin? ?y?kl?rını d?l?mış, k?dının bikini?inin ü?t kı?mı v?r f?k?t ?ltı çı?l?k, ?rk?ğin d? ?ltınd? m?y? y?k.
Porno İzle.
Erk?k ?ltt?n k?dının ?m?ığın? y?rr?ğını ??kmuş, ?uyun içind? h?bir? ??m??lıy?r.
N? y?l?n ?öyl?y?yim bu m?nz?r? ç?k h?şum? gitti, b?lki d? y?rım ???t k?d?r, kı?? ?r?lıkl?rl? bunl?rı dikizl?dim.
B?lki d? bir h?ft? ?luy?r y?r?k y?m?mişim, ??nım y?r?k i?t?di, ?m? n??ıl ?l???ktı.
Birbirimiz? b?kı? gülüşüy?rduk, ?nl?mışl?rdı ?nl?rın ?ikiştikl?rini f?rk?ttiğimi.
Bir ?ür? ??nr? ??mimiy?timiz il?rl?di, t?nıştık (Z?yn?? v? Muz?ff?rl?).
Birlikt? d?nizd?n çıktık, ?l?jd? uz?ndık, ??hb?t ?ttik.
G?rib?n in??nl?r? b?nziy?rl?rdı, f?k?t k?nuşm?l?rınd?n ?nl?dığım k?d?rıyl? ç?k m?d?ni v? ?çık fikirliydil?r.
Evli d?ğill?rmiş, birbirl?rini d??t tutmuşl?r, ?ikiş???k y?r bul?m?dıkl?rı için d?niz içind? ?ikişiy?rl?rmış…Z?yn?? b?n? ??rdu, “Hiç d?nizin içind? ?ikiştin mi?” diy?.
B?n d? n??ıl ?ldu ?nl?m?dım, gül?r?k ş?k??ın?, “Y?k y??m?dım, ?m? izin v?rir??n Muz?ff?rl? d?n?m?k i?t?rim!” d?dim.
Z?yn?? d?, “B?n? ankara elit escort uy?r, z?t?n k???m d?ğil, d??t t?kılıy?ruz, bugün v?rız y?rın y?kuz, ölümlü düny?, Muz?ff?r d? i?t?r?? ?ikiş?bilir?iniz!” d?m??in mi.
Muz?ff?rin ??nın? minn?t t?bii, gül?r?k, “?hhh, ?ikil???k ?m?ık birk?n iki ?ldu!” d?di.
Elimd?n tutu? b?ni k?ldırdı v? h?m?n d?niz? girdik.
Bir?z ?çıldık v? ?ll?şm?y? b?şl?dık.
B?n Muz?ff?rin y?rr?ğını m?y??und?n dış?rı çık?rdım ?kş?m?y? b?şl?dım.
? d? b?nim m?y?mu k?n?r? ?ıyırı? ?m?ığımı ?ll?m?y? b?şl?dı.
??niz içind? ? z?vki ?nl?t?m?m.
?m?ığım z?t?n ı?l?k v? y?r?k y?m?y? h?zır, b?n h?m?n bir b???ğımı yuk?rıy? k?ldırdım, Muz?ff?r d? h?m?m y?r?ğını ?m?ığım? ??ktu.
K???ml? ç?k ?ikiş y??tım, h?rtürlü ?ikiştim, f?k?t böyl? bir z?vk t?tm?dım.
Muz?ff?rin y?r?k b?nim ?m?ığımd?, b?nim k?ll?rım ?nun b?ynund? v? dud?kl?rınız birbirin? k?n?tl?nmiş bir durumd?, ??nki d?nizd? d?ğil d?, z?vk d?ry??ınd? yüzüy?rum…Böyl? y?rım ???t? y?kın ?ikiştikt?n ??nr?, Muz?ff?rin b?ynund?, ??r?ıl? ??r?ıl? b?ş?ldım.
T?bii Muz?ff?r durur mu, ? d? içim? b?ş?ldı.
B?n k?runduğum için ?r?bl?m y?ktu.
Sikişimiz bitti, d?nizd?n çıktık, t?kr?r ?l?j? Z?yn?bin y?nın? g?ldik.
Z?yn??, “E??, m?r?kını gid?rdin mi? N??ıl, güz?l ?luy?rmuymş?” d?di.
“Ev?t h?rik?ydı!” d?dim.
Z?yn?? d?, “Şu düny? n? g?ri?, biz ?ikişm?k için y?r bul?mıy?ruz, d?nizd? ?ikişm?y? ç?lışıy?ruz, ??n g?li? b?n? ?rt?k ?luy?r?un.
K???nl? ?vind? ?ikiş?miy?rmu?un b? k?dın?” d?di.
Z?yn?bin bu ?özl?ri b?ni ç?k ?tkil?mişti, b?n niy? böyl? bir ş?yi h?m d? hiç t?nım?dığım bir ?rk?kl? y??mıştım diy? düşündüm bird?n.
Bildiğim t?k ş?y, ? y?rr?ğı ? ?m?ığın içind? görün??, b?nim ?m?ık t? y?rr?k i?t?di.
? ?nd? k??? m?ml?k?tt? ?iktir???k b?şk? kim?? y?ktu, kim? ?iktir???ktim, muh?bb?ti g?çin?? b?n d? Muz?ff?r? ?iktirmiştim.
Z?yn?? d?, “Niçin ‘?ikişir?iniz’ diy?r?un d?, ‘?ikişiriz’ d?miy?r?un?” d?di.
Z?yn?? öyl? d?yin?? dikmen escort b?nim ?m?ık yin? k?rın??l?şm?y? b?şl?dı, “Siz ?ikişir?iniz, birbiriniz? d?y?r?ınız, ??nr? b?n? ?ır? g?lir??, b?n d? ?ikişirim!” d?dim.
Bu t?klifim? ?n ç?k Muz?ff?r ??vinmişti, “B?n t?rih? bir b?k?yım, y?k?? bu gün b?nim d?ğum günüm mü?” diy? bir ???iri y??tı.
“B?n bir t?n? ?m?ığı n?rd? v? n??ıl ?ik???ğim d?rk?n, iki t?n? ?m?ık ?ldu ?ik???ğim, h?md? ?vd? kim??y? y?k?l?nm? k?rku?u ?lm?d?n.
K?ndimi t?vukl?rın üz?rind?n inm?y???k bir H?r?z gibi hi???diy?rum!” diy? ???iri ü?tün? ???iri y??ıy?r, “?hh ş?n?? b?k b?, n? güz?l, i?t?r ?m ü?tünd? ?m, i?t?r göt ?ik?rim!” diy?rdu.
Bunl?rl? muh?bb?ti iyi?? ?ikişm?y? döktük.
?kş?m? k?d?r d?nizd? h?m yüzdük h?m ?ikiştik.
T?bii ?vd? y?????ğımız ?ikişl?ri düşündük?? d?nizd?ki ?ikişl?r f?zl? z?vk v?rm?z ?ldu.
Y?zık, Muz?ff?rin kötü bir H??ı Mur?t ?r?b??ı v?rmış, ?kş?m ?tl?dık ?r?b??ın? v? b?nim ?v? v?rdık.
İlk işimiz ?ır?yl? duş? girm?k ?ldu.
Z?yn??l? ?kş?m y?m?ğini h?zırl?dık.
Bu ?r?d? bizim H?r?z? d? b?l b?l, kuru üzüm, ??viz, fındık fı?tık içi f?l?n v?riy?ruz.
?nlıy???ğınız bizim ?iki?iyi h?m b??l?dik h?m bir?z dinl?ndirdik.
N?y?? y?m?ğimizi y?dik, Bir?l?rımızı ?ldık ??l?n? g?çtik.
Evd? i?t?diğin türd? ??rn?film v?r, k???ml? b?z?n ??rn?film ??yr?d?r v? ??nr? ?ikişiriz.
?çtık bir Gru???k? filmi, Muz?ff?ri ?r?mız? ?ldık, büyük k?ltuğ? ?turduk.
Muz?ff?r? ?ll?m?k için iki t?n? ?m?ık v?r, f?k?t biz bir t?n? y?r?kl? y?tinm?y? ç?lışıy?ruz.
S?nr? üçümüz d? ?n?d?n d?ğm? ??yunduk, b?şl?dık ??vişm?y?…K?ndimizi ??vişm?y? öyl? bir k??tırmıştık ki, k??ının zili ç?lıy?r kim?? duymuy?rdu.
Z?yn?? bird?n irkildi, “K??ı ç?lıy?r gız İlknur, b??ıldık mı y?k???” d?di.
H?m?n b?rn?zumu giydim k??ıy? gittim.
K??ının dürbününd?n b?ktığımd?, g?l?n bizim zilli Nurt?ndi, y?ni k?mşumuz.
Nurt?nl? h?r ş?yimi ??yl?şırım.
? d? b?nim gibi t?m ??k? m?ny?ğı maltepe escort bir k?dın.
H?tt? bir k?r??ind?, k???l?rımızı d?ğiş?lim mi diy? ç?k düşünmüştük, ?m? bunu bir türlü g?rç?kl?ştirm?miştik, k???l?rımız bu fikr? n? d?r diy? t?r?dütt? idik.
N?y?? b?n k??ıyı ?çtım, Nurt?ni iç?ri ?ldım v? “Kız Nurt?n, ç?k ş?n?lı?ın ?r???u!” d?dim.
Nurt?n h?m?n, “N? ?ldu kız zilli?” d?di.
“Müthiş bir gün y?şıy?rum!” diy?r?k, ?l?yı kı???? öz?tl?dim v? biz? k?tılm??ını i?t?dim.
Nurt?n, “B?n ??d??? ??nl? ?v? g?l?n mi??firl?rini gördüğüm için, kim diy? m?r?k ?ttim, iki d?kik? ?nu ??rm?y? g?lmiştim.
T?m?m k?tıl?yım d?, b?nim ?d?m bugün ?vd? v? tüm ?zgınlığı ü?tünd?, ?li ?ikind? b?ni b?kliy?r, ?nu n? y?????ğız?” d?di.
Öyl? mi? S?n bu işi b?n? bır?k!” d?dim, h?m?n 3G’li t?l?f?numu ?ldım v? Nurt?nin k????ını ?r?dım.
Kı?? bir, ‘N? h?b?r, n? v?r, n? y?k’t?n ??nr?, b?rn?zumu ?çtım v? t?l?f?nun k?m?r??ını ?m?ığım? tutu?, dir?k, “Bunu ?ikm?k i?t?rmi?in?” d?dim.
Nurt?nin k????ı h?m?n, “Ş?k? mı bu?” d?di.
B?n d?, “Ş?k? ?l?? ??n? gö?t?rirmiyim? B?k Nurt?n d? burd?, ? d? g?li? b?ni ?ikm?ni i?tiy?r!” d?dim.
Nurt?ni d? görün??, “T?m?m ?m?ıkl?r, y?r?k z?t?n k?lkık, h?m?n g?liy?rum ?izi ?ikm?y?!” d?di.
?m? ?vd?ki diğ?r ?ür?rizl?rd?n h?b?ri y?ktu.
T?bi ? g?l?n? k?d?r Nurt?n d? ??yundu, üç t?n? ?m?ık v? bir t?n? y?r?k ?lduk, birbirimizi ?lliy?ruz, ??vişiy?ruz.
10 d?kik? ??nr? Nurt?nin k????ı d? g?ldi, m?nz?r?yı görün?? ş?şırdı t?bii.
Nurt?nin k????ının g?çirdiği ş?şkınlıkt?n ??nr?, kı?? bir t?nıştırm? f??lı y??tım, ??nr? ? d? ?r?mız? k?tıldı.
Kimin ?li kimin ?m?ığınd?, v? d? kimin ?li kimin ?ikind? b?lli d?ğil, ??vişiy?ruz, ?ikişiy?ruz, h?rk?? h?lind?n m?mnun.
Nurt?nin k????ı ?n ç?k b?niml? ilgil?niy?r, b?ni ?ikiy?rdu.
Bu ?r?d? Nurt?n d? d?ğişik bir y?r?k y?m?nin t?dını çık?rıy?rdu.
Z?yn?? b?şt? k?lın??, “B?n? y?r?k y?k mu y??? Siz k?mşu?unuz n??ıl??, birbirinizi ç?k ?ik?r?iniz! B?n mi??firim!” d?di.
Z?yn?? h?klıydı.
H?m?n Nurt?nin k????ını Z?yn?bin ?mrin? v?rdik, Nurt?nl? b?n d? Muz?ff?rl? ?ikişm?y? b?şl?dık ve onlarda yan tarafta sikişiyorlardı hepimizin inleme sesleri odayı inletiyordu ve derken hepimiz büyük bir inilti ile boşladık.
Seks hikayeleri

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

pendik escort izmir escort maltepe escort gaziantep rus escort antep escort escort malatya escort kayseri escort eryaman escort pendik escort tuzla escort kartal escort kurtköy çankaya escort izmir escort bayan kayseri escort ankara escort escort izmir izmir escort izmir escort almanbahis giriş almanbahis almanbahis yeni giriş almanbahis yeni giriş almanbahis almanbahis isveçbahis yeni giriş isveçbahis yeni giriş isveçbahis giriş isveçbahis giriş isveçbahis ensest hikayeler gaziantep escort mersin escort ümraniye escort erotik film izle ankara escort esenyurt escort avcılar escort kocaeli esgort canlı bahis canlı bahis bahis güvenilir bahis illegal bahis canlı bahis