Ağustos 19, 2021

Grupça SİKİŞTİK SÜPERDİ!

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

been sarp 18 yaş ı ndayı m size baş ı mdan geç en bi olayı anlatacağ ı m ve bu anlattı kları m tamamı yla gerç ektir.
bundan 3 ay ö nce been murat ve oğ ulcan biira iç iyorduk aklı ma ece geldi bnm eski sewgilimdi aradı ğ ı mda beende iç iyorum isterseniz banaa gelin biirlikte iç elim dedi bizde tamam dedik biz biiraları aldı k ve ecelere gittik bu baya sarhoş tu gittiğ imizde saten bunu biira vuruyordu biz 2 tane daha iç irdik iyice uç muş tu bu ş iş e ç evirmece oynamaya baş ladı k orda baya samimeyeti kurduk artı k olayı n enreye gitceğ i belliydi been eceye gel biz senin odana gidelim hem sende yat biiraz dedim oda annemlerin odası na gidelim dedi oranı n yatağ ı 2 kiş ilikti sende gel yat beenle diyordu beende dü nden razı ydı m yattı m yanı na samimiyet baya arttı ğ ı ndan been bunu ellemeye baş ladı m kulakları nı fln yalı yordum buda baya ş ı mardı ve beenii ö pmeye baş ladı been bunun ü stü nü ç ı kardı m gö ğ ü slerini yalı yordum bu duruma bi anda nası l geldik beende anlamamı ş tı m bu kulağ ı ma fazla uzatma diye fı sı ldadı beende hemen eteğ ini ç ı kardı m pü rü rsü z bi amcı ğ ı vardı been yalamaya baş ladı m bu artı k dayanamayordu boz bni ! diyerek inlemeye baş ladı amma been bozmak istemiodum adapazarı escort baş ı ma kalması n diye amma gö tü mden almam dedi ve beende tamam bozuyorum o zaman dedim saten amcı ğ ı baya suluydu hemen girer diye dü ş ü nmü ş tü m amma daha baş ı nı n yarı sı nı soktum ve dur yavaş yapma demeye baş ladı biiraz daha zorladı m ve baş ı girmiş ti inlemesi beenii ç ok tahrik etmiş ti ve bi anda kö kledim bu ağ lamaya baş ladı acı yor diye amma been takmı yordum amma 5-6 kez gitgelden sonra alı ş tı sesleri duyunca arkiler geldi ne oluyor diye kapı yı aç tı lar ece hemen ç ı kı n diye bağ ı rdı beende onlara gö z kı rptı m sizide alı cam manası nda bunlar tamam diyip ç ı ktı ecenin iniltileri iyice arttı ve patladı bi kaç gitgelden sonra beende ç ı kardı m ve yü zü ne patladı m.
 (  ) ece ç ok sinirlenmiş ti kı zgı n kı zgı n banyoya gitti ve yü zü nü yı kadı beende arkadaş ları n yanı na gittim anlattı m olanları been murat ve oğ ulcan banyoya girdik hemen arkası ndan bu yere dü ş mü ş tü saten ayakta durcak hali yoktu sarhoş luktan biz bunu odaya gö tü rdü k yatağ a yatı rdı k oğ ulcan hemen soyunup amcı ğ ı nı n oraya gitmiş ti biiraz ö nce patlattı ğ ı m amcı ğ ı nı yalamaya baş ladı muratta gö ğ escort sakarya ü slerine saldı rdı ve penisini ç ı karı p ağ zı na verdi bu tiksindi ve almak istemedi amma zorlayı nca mecburen aldı oğ ulcan gö tü ne girmek istiyordu beenden krem istedi beende hemen iç erden alı p geldim oğ ulcan yatağ a sı rtü stü yattı ecede aldı kremi bi yandan oğ ulcanı n sikini bi yandanda kendi gö tü nü kremliyordu oda sı rtü stü oğ ulcanı n ü stü ne yattı oğ ulcanı n penisi 20 cm ecenin gö t deliğ ide daha ö nce sikilmemiş ti ece tam almı ş oğ ulcanı n yarrağ ı sokuyorduki daha baş ı girdi bu hemen kalkmaya ç alı ş tı amma oğ ulcan bı rakmadı ve bi anda oturttu yarağ ı n ü stü ne bunun gö tnden kanlar akı yodu ve ağ lamaya baş ladı yine ,been teselli ediyodum geç ecek fln diye amma murat boş dururmu abaza buldu kı zı sikicek illa hemen gitti amcı ğ ı na girdi kı z amcı ğ ı ndan 2.
kez gö tü nden ilkkez alı yordu ve tosta girdi ö lü cek gibiydi iniltiler apartmanı kaplamı ş tı biirden arkamda biirini hissetim bu annesiydi annesiyle babası ayrı yaş ı yorlardı been aylin teyzeyi hemen uzaklaş tı rdı m.
(  ) ordan ve ecemin odası na gö tü rdü m konuş uyorduk aylin teyze inanamı yordu been rahatlarnı bozma ş imdi fln dedim sakarya escort bayan ve zor oturttum onu bu kı zı na saydı rmaya baş ladı bak orospuya biz 1 tane bulamı yoz 3 aydı r sex yapmı yoz bu orospu 3 tane biirden bulmuş diyordu beende kendimi gö stererek al iş te been neyim burda aylin teyze dedim ve hemen yatı rdı m ecemin yatağ ı na hiçç biirş ey okuş muyorduk sadece iş imize bakı yorduk been bunu yalamaya baş ladı m 30 dk kaddar oral sex yaptı k amma bu artı k iyice kopmuş tu banaa sik artı k aylin teyzeni demeye baş ladı beende dayanamadı m amcı ğ ı geniş tir diye direk dayadı m kö kü ne kaddar amcı ğ ı daracı kmı ş meğ ersem 3 ay sikiş mediğ i iç in daralmı ş iyice been bunu bacak omuza almı ş tı m baya gitgelden sonra bu ç ı ğ lı klarla boş aldı amma ö lü gibiydi been bi ara korktum bayı ldı diye  beende boş durmadı m bi ecelere bakı yı m dedim bunlarda yatmı ş yatağ a dinleniyorlardı been aldı m eceyi duş a gö tü rdü m ve ikimiz duş a girdik suları n altı nda gö tten siktim onu ve ç ı ktı k duş tan odaya gittiğ imizde annesi muratla oğ ulcanı n yarakları almı ş sı vazlı yordu biz artı k tü m olaylara seyirci kalı caktı k eceyle ç ü nkü ç ok yorulmuş tuk eceye yaptı kları pozisyonun aynı sı nı aylin teyzeye yaptı lar aylin teyzenin sesi kı sı lmı ş tı bağ ı rmaktan hepsi boş almı ş tı aylin teyze kalktı ğ ı nda bacak arası ndan yere sperm akı yordu.
  hemen gittiler duş a girdiler ve beende eve gittim artı k her hafta mutlaka 2 kere bulusup sikiş iyoruz…

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

pendik escort izmir escort maltepe escort gaziantep rus escort antep escort escort malatya escort kayseri escort eryaman escort pendik escort tuzla escort kartal escort kurtköy çankaya escort izmir escort bayan izmir escort kayseri escort ensest hikayeler gaziantep escort ümraniye escort erotik film izle ankara escort esenyurt escort avcılar escort kocaeli esgort webmaster forum canlı bahis canlı bahis canlı bahis güvenilir bahis illegal bahis canlı bahis